De Vriendenkring

De stichting kent ook een vriendenkring, bestaande uit donateurs en andere belangstellenden.
Indien u de stichting actief wilt steunen, kunt u een financiële bijdrage storten op banknummer NL04 TRIO 0254 767362 ten name van HLM de Beer te Haarlem.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden via hlmdebeer[at]gmail.com

Momenteel zijn er geen activiteiten gepland, maar we hopen dat die in de nabije toekomst wel zullen plaatsvinden.