Statische gegevens over het maken van Het portret van Hedwig

1. Het portret is vijf jaar in het laboratorium aanwezig geweest. Er is echter niet aan één stuk door aan gewerkt. Zouden thans gebruikelijke werktijden (40 urige werkweek) als maatstaf zijn aangehouden, omschrijven we de totale arbeidstijd als : 'twee en een half manjaar'.
2. Gedurende de vijf jaar dat het portret in het laboratorium aanwezig was, werden 54 composities gemaakt en ingeschreven op het portret; dat is gemiddeld één compositie per maand.
3. Het componeren van één enkele compositie vergde veel onderzoek. Nimmer werd een compositie direct op het origineel bijgeschreven. Eerst in klad. Vervolgens in een speciaal daartoe ingericht boekwerk waarin schaal, grijstonen en maatstrepen al waren aangegeven. Daarna in een tweede boek, voor correcties of wijzigingen en tenslotte intekenen op het origineel.
4. Het resultaat van twee en een half manjaar is niet alleen een beeltenis maar ook 'vier uur geluid'.
5. De gemiddelde duur van elke compositie is vier en een halve minuut.
6. Door alle voorgeschreven herhalingen toe te passen, stemmen binnen een compositie te verwisselen of klankleuren af te wisselen, zou de totale spelduur van het portret tot 6 uur kunnen worden verlengd.
7. Op de onderste 7 notenbalken van het portret staat 15 maal zoveel luistertijd als op de bovenste 7 notenbalken.Dat wil zeggen dat de gemiddelde informatie per vierkante centimeter in vijf jaar met 1500% toenam.

Gedurende de tijd dat aan het portret gewerkt is zijn onder andere versleten:
A. 4 0.01 pennen (de dunste die er gefabriceerd werden. Helaas niet meer in de handel).
B. 3 cassetterecordertjes.
C. 4 plexiglas liniaaltjes.

Moeilijk oplosbare 'ethische' vraagstukken werden door middel van enquêtes opgelost. Toeschouwers en luisteraars werd dan gevraagd welke oplossing de 'mooiste' (welluidenste) was. Deze enquêtes leverden, naast de oplossing voor de gestelde problemen, ook andere verrassende inzichten zoals:
A. Bijna alle ondervraagde mannen gaven de voorkeur aan 'krachtige' (hard) muziek met een nadrukkelijke ritmiek (energico).
B. Veel vrouwen met een leeftijd variërend tussen 14 en 25 jaar gaven aan dezelfde stijl (bovenomschreven) de voorkeur.
C. Bijna alle ondervraagde vrouwen boven de leeftijd van 27 jaar gaven de voorkeur aan 'romantische' muziek.

Het aantal ondervraagden bestond uit 48 vrouwen en 50 mannen. De uitslag van de enquêtes zijn dus niet zeer betrouwbaar of toonaangevend voor de muzikale voorkeuren van bijvoorbeeld de hele Nederlandse bevolking.

(Uit Eldorian Inventions deel 1)