HITprijs 2004

Dit jaar waren er voor het eerst enkele kandidaten die zich specifiek hebben aangemeld om gejureerd te worden door onze stichting. Het is verheugend te weten, dat onze prijs, bestaande uit een oorkonde gemaakt door Joost Swarte en een geldbedrag, steeds meer bekendheid krijgt. We hebben bij het jureren geluisterd naar eigengemaakte composities in de categorie eigentijds, waarvan een aantal waren aangemeld om mee te dingen naar de Jurriaan Andriessenprijs. We hebben alle zelfgecomponeerde stukken willen horen, omdat we er vanuit gaan, dat niet alle leerlingen van het bestaan van onze prijs op de hoogte zijn en dat het aanmelden via de website van het HIT pas dit jaar voor het eerst mogelijk is. In 2006 zal onze stichting de prijs weer toekennen in de categorie muziek en we hopen dat er dan meer aanmeldingen speciaal voor deze prijs zullen zijn.

Voor wat betreft de specifiek aangemelde kandidaten het volgende:
Eliane Bots (Mendel) bracht twee zelfgeschreven songs, die wel enige indruk achter lieten, maar wat op elkaar leken. Ze had een schare enthousiaste fans meegenomen, die actief voor haar lobbyde. De jury herkende hier echter weinig in van de muziekstijl van Jurriaan Andriessen.
Joost Noorden en Joost van der Hoeven (Coornhert) deden twee jaar geleden ook mee, als lid van de Legendary Beatbugs. Deze band is dus gehalveerd en weer vertolkten zij een zelf gecomponeerde drumcompositie, die op het einde mooie ritmische delen te horen gaf. Hun eigenzinnige talent belooft veel voor de toekomst.
Dennis Weijers (Gymnasium Felisenum) had een hele band geformeerd: de Bonte Bloedhonden en in het eerste stuk deed ook zijn opa mee. Dennis gaf een leuke, publiek gerichte performance. Hij is een goede zanger, beheerst meerder instrumenten en is prima in staat nieuwe composities neer te zetten. Muzikaal was het van redelijk goede kwaliteit.

Het is heel aangenaam te horen dat er zoveel eigen composities waren. Dat betekent dat de leerlingen in staat zijn om hun eigen creatieve talenten aan te spreken en het aandurven dit in het openbaar te laten horen.
De compositie Carpe Diem van Elaine Selie (Mendel) is een eervolle vermelding waard. Dat ze de persoon waar het lied over ging zelf gekend had, was goed te horen in haar wijze van zingen. Ook haar zangtechniek is goed: zuiver, goed verstaanbaar, pakkend. Het blijft knap zó sterk een eigen compositie te vertolken.
Ook het optreden van Pelle en Gustan Asselbergs is steeds weer een echte publiekstrekker. Hun spel is knap en doortimmerd, ze zijn samen een eenheid en stralen veel plezier uit tijdens hun optredens.

Uiteindelijk hebben we besloten de prijs toe te kennen aan de band van Predrag Petrovic (Coornhert) voor zijn compositie Djurdevdan, zijn bewerking van een oud volkslied. We vinden het heel bijzonder dat hij dit volkslied zo treffend in een eigentijds jasje heeft weten te steken en daarbij ook alle muziekpartijen arrangeerde. De zangeres Sandra Bierman draagt een groot deel van de vertolking en ook haar willen we complimenteren. Ze kan heel goed een melancholieke sfeer van heimwee over brengen en weet waar de tekst over gaat. Tussen al het eigentijdse rockgeweld is het een dappere prestatie, om in zo'n ambiance iets totaal anders neer te zetten. Het lied en/of de bewerking door Predrag smaakt naar meer. Tijdens de finale hadden ze de gelegenheid een tweede nummer te vertolken; dit was weer een bewerking van Predrag van een moderner nummer Sta trazistu (helaas ontbreken de juiste leestekens) en hieruit bleek dat hij veel talent heeft en wij hopen dat hij de kans neemt en zijn muzikale gaven verder zal ontwikkelen.

Al met al kunnen we stellen dat er genoeg talent is onder de Haarlemse scholieren en wij als bestuur van onze stichting, hopen dat onze prijs over twee jaar dusdanig bekend is, dat leerlingen zich massaal zullen aanmelden voor de Jurriaan Andriessenprijs en het voor ons telkens weer moeilijker zal worden om tot een besluit te komen.