De huiskamer van Sir Henry (klik om te vergroten) De huiskamer van Sir Henry

De vierurige werkweek

"Van een vierurige werkweek moeten wij ons het volgende voorstellen. De Eldoriër berekent zijn uren niet per week, maar per jaar. Dat is 204 uur, ofwel 25 werkdagen van acht uur. Men werkt er op de tijden die men onderling met elkaar overeenkomt. De eens per seizoen terugkerende, indrukwekkende administratie wordt door rekenmachines in de juiste banen geleid. Niet altijd kun je je werktijd plannen in de door jou verkozen periode. De Eldoriër heeft echter een groot aantal mogelijkheden bij het kiezen van z'n werktijden. Bijvoorbeeld: ieder seizoen een week, of één hele maand werk in het jaar, enzovoort. De rest van het jaar heeft de Eldoriër geen enkele verplichting jegens de gemeenschap."

"De Eldoriërs zijn materieel gezien even rijk als wij, maar zij werken er niet veertig uur, maar slechts vier uur gemiddeld per week voor. Dankzij optimale automatisering van hun duurzame produktieapparaat en een eerlijke verdeling van de middelen is dat in Eldorica mogelijk. Ziedaar een deel van die rijkdom verklaard.
Maar er is meer. De Eldoriërs zijn materieel rijker dan wij met veel minder werk. Ik geef maar een persoonlijk voorbeeld. Iedere week consumeren ik en mijn vriendin drie flessen sherry. Per jaar 156 flessen en in twaalf jaar 1872 flessen. Genoeg flessen om een aardig schuurtje van te bouwen! De sherry drinken we op. De rest consumeren we onvrijwillig. Die flessen kan ik niet inruilen, maar ik betaal er wel degelijk voor. (Boven de prijs van de inhoud van een fles betaalt de consument ook de fles zelf. Na consumptie van de inhoud wordt de fles door een nette consument "gratis" naar de glasbak gebracht. Het in de glasbak verzamelde materiaal wordt weer tot nieuwe flessen omgewerkt. Daarvoor moet de consument wéér betalen, wéér werken dus, en wéér die troep gratis naar de glasbak brengen. In feite is de glasbak, hoewel ordelijk, een voortzetting van het schadelijke wegwerpbedrijf. Het is niet de echte oplossing. Die is er alleen bij hergebruik van standaardflessen met statiegeld).
De Eldorische rijkdom is relatief. Hun rijkdom, even groot als de onze, resulteerde in villa's, degelijk huisraad, schone voertuigen, en uiteindelijk in vrije tijd. Onze rijkdom, tijd en talent wierpen we op de schroothoop.
Henry had gelijk. Wij worden werkelijk werkend armer."