De King EM (klik om te vergroten) De King EM

Het grondstoffengebruik in Eldorica

"De wegwerpeconomie is gestaag bezig alles van ons af te nemen. Begrippen als vrijheid, toekomst voor de kinderen, tijd om jezelf te ontwikkelen, een schone omgeving, en zelfs de voor "brood op de plank" noodzakelijke landbouwgronden worden door de verspillingsindustrie opgeëist.
De kwaliteit van de door ons geproduceerde artikelen wordt steeds slechter. De fabrieken die de wegwerpartikelen voortbrengen worden steeds groter, vuiler en lelijker. En dingen die we nodig hebben, de grondstoffen, hout, olie, ertsen, daarvan wordt de hoeveelheid steeds kleiner."

Jurriaan Andriessen geeft als voorbeeld de levensduur van de auto. "De levensduur van de auto is sinds zijn verschijning ieder jaar korter geworden. Zo gingen de auto's uit 1900 veertig à vijftig jaar mee. Maar een auto uit 1950 reed ongeveer vijftien jaar. De auto uit 1975 bleef slechts zes jaar op de weg en bij een voortzetting van die tendens zou de auto van 1995 helemaal geen levensduur meer hebben doordat de nullijn wordt overschreden.Dat wil zeggen dat de auto van 1998 twee jaar eerder stuk is dan de datum waarop hij gemaakt is, tenminste, als de huidige tendens zich na 1998 zou blijven voortzetten. Let wel: zulke dingen zouden theoretisch kunnen gebeuren als het aantal arbeidsplaatsen in de auto-industrie hetzelfde blijft, de automatisering in het huidige tempo doorgaat en de arbeidstijd niet verkort wordt."

"Henry dwong mij me voor te stellen dat al het verspilde materiaal nodig voor het behoud van werk en groei, ook anders kon worden besteed. Hij toonde mij de maatschappij waar de vierurige werkweek even gewoon was als onze veertigurige werkweek. En in die vierurige werkweek bereiken de Eldoriërs meer dan wij met veertig uur wegwerpwerk iedere week."