De Club van Rome

Dit is een groep wetenschappers die in 1977 bijeenkwam om de door hen verzamelde gegevens over de conditie waarin onze aarde destijds verkeerde, te bespreken. Zij stelden vast dat we ons snel door onze grondstoffenreserves heen aan het werken waren en dat vervuiling van land, lucht en water het natuurlijke evenwicht in gevaar bracht. Zij vatten hun conclusies samen in een boek dat heette: Grenzen aan de groei.

Jurriaan Andriessen schrijft zijn boek in 1983. Tot aan dat moment is er weinig gedaan met de strekking van het rapport. Integendeel: de economie moest groeien en dat hield in dat er op grote schaal grondstoffen verbruikt werden. De goederen die dit oplevert hebben meestal een beperkte levensduur.