HITprijs 2008

Dit jaar waren er drie kandidaten die in aanmerking kwamen voor de Jurriaan Andriessenprijs, allen in het onderdeel Klassieke Muziek. De jury was verrast door het niveau van hun composities en de kwaliteit van de uitvoering ervan.

Jasper Swank (Coornhert Lyceum) mocht de spits afbijten met zijn compositie Concerto Hij dirigeerde zelf het orkest, bestaande uit zo'n twintig medeleerlingen van zijn school. Hij deed dit heel gedreven. Hoewel traditioneel van karakter, waren er in het stuk toch een aantal nieuwe creatieve geluiden te ontdekken, zodat er een modernere setting ontstond. Verrassend was het speeldoosje aan het eind. Jasper heeft duidelijk zijn muzikaliteit getoond, ook in zijn andere vertolkingen. Zeker een veelbelovend talent en een aanwinst voor de Nederlandse muziek.


Hierna was de beurt aan Marc Wielart (Stedelijk Gymnasium) die een compositie schreef voor pianosolo, genaamd De Lucifer. De vleugel is geprepareerd met lucifers, een potlood en twee gummetjes tussen de snaren. Als een volleerd uitvoerder vertelt hij het publiek hierover voorafgaand aan de uitvoering. Hij lijkt naar vernieuwing te zoeken door a-tonale klanken op harmonische wijze te implementeren in klassieke thema's. De zaal beloont zijn kundigheid met een enthousiast applaus.

Als laatste voerde Isabelle van der Kleij (Stedelijk Gymnasium) haar compositie uit. Ook zij doet dat solerend aan de vleugel. De compositie die ze ten gehoren brengt is zeer poëtisch van aard met een heldere melodielijn. Verbazingwekkend, gezien Isabelle's jeugdige leeftijd. Ze is een veelbelovend talent en de jury hoopt van ganser harte in de nabije toekomst van haar te mogen vernemen. Dat ze een kanjer is liet ze zien na een hapering in haar spel. Ze raakte niet in paniek en behield haar evenwicht. Klasse!

De jury besloot de Jurriaan H. Andriessenprijs toe te kennen aan Marc Wielart. De jury vindt, dat hij in zijn compositie de stijl van Jurriaan Andriessen zelf het meest nabij komt; eigengereid, met een goed gevoel voor harmonie.