HITprijs 2009

Dit jaar was het thema:
Haarlem als Eldorische stad.
Maak een afbeelding, een maquette of iets anders en neem Haarlem als uitgangspunt. Hoe zou Haarlem of jouw wijk in Haarlem er uit kunnen zien als we de stad eldorisch willen laten zijn? Hoe zou de Waardepolder veranderd kunnen worden, zodat het een plek wordt waar het aangenaam wonen is? Hoe vervoeren we ons in dat Haarlem, zonder dat we elke dag benzine moeten tanken? Wat doen we met onze vrije tijd en waar doen we dat? Natuurlijk mag je ook zelf een eldorisch iets bedenken en dat creatief vorm geven.

Er waren twee aanmeldingen: het werkstuk Muziektempel gemaakt door Denise Jansen (16 jaar) en het werkstuk de Stadgemaakt door Coen van Hasselt(13 jaar). Beide zijn leerling van de Schoter Scholengemeenschap.

De Muziektempel is een schilderij van een swingend, futuristisch gebouw in vrolijke kleuren, maar naar ons idee heeft het te weinig verband met het werk van Jurriaan Andriessen. We zien geen verwijzing naar de muziek van Jurriaan en ook is er geen verbondenheid met met de thema's natuur of milieu, die in het boek Eldorica voorkomen en een leidraad waren in het werk en de filosofie van Jurriaan. De muziektempel staat op zichzelf en er wordt niet aangegeven in het schilderij, hoe bijvoorbeeld de energievoorziening is of hoe hert gebouw in de omgeving wordt ingepast.

De Stad is een tekening in inkt, gemaakt met pen en penseel. Het is een vermenging van oud en modern, met futuristische details. Het is een boeiende tekening, die goed aansluit bij de tekenstijl van Jurriaan Andriessen. Er zit dynamiek in, met elementen geïnspireerd op het werk van Esscher, die decoratief en functioneel zijn. De vlammen links gaan heel ingenieus en gedetailleerd via het midden over in vogels, achter de kijkende zon langs. Er zijn elementen te zien uit de natuur (zee met palmbomen, bomen en een schildpad) en er is een verwijzing naar menselijke activiteiten te vinden in het zwembad aan zee, dat op ingenieuze wijze verwarmd wordt door een centrale. De architectonische ornamenten doen denken aan het werk van Andriessen. De tekening kan van verschillende kanten bekeken worden; zo wordt een bus een gebouw als je de tekening omdraait. De hand van de tekenaar is nog bezig de tekening bij te werken of is hij de tekening aan het uitgummen? Zelfs het kader van de tekening is dynamisch en niet rechtlijnig. Het is een tekening waar je lang naar kunt kijken, dankzij de vele grafische details.

Het mag duidelijk zijn dat wij met veel plezier de HITprijs voor 2009, bestaande uit een oorkonde gemaakt door Joost Swarte en de geldprijs van €50 aan Coen van Hasselt hebben overhandigd.