HITprijs 2003

Het doet de jury genoegen dat er dit jaar enkele werkstukken speciaal aangemeld waren voor de Jurriaan H. Andriessenprijs. De werkstukken toonden elk een heel eigen interpretatie van het werk en gedachtegoed van Jurriaan Andriessen. De jury heeft de eerste prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 50,00 en een oorkonde gemaakt door striptekenaar Joost Swarte, toegekend aan Jan-Willem Spanjaart
(16 jaar, Kennemer Lyceum) voor zijn werkstuk getiteld Kubussimo. Dit is een maquette van een in lagen verdeeld gebouw met in het midden een as die verbonden is aan vier pijlers. Het een spannend geheel om naar te kijken en de juryleden zouden graag willen weten wat het precieze verhaal achter het kunstwerk is. Het is zonder meer zorgvuldig afgewerkt. Het wekt de suggestie van een combinatie van Egyptische cultuuraspecten (de piramidevorm en de pijlers die suggereren een relatie te hebben met de zonnestand) en een toekomstbeeld (de strakke vormgeving en systeem - bouw). Door de "doosjes" niet strak boven elkaar te plaatsen, wekt het geheel de indruk dat de verschillende lagen kunnen draaien, wellicht gebruikmakend van de pijlers van zonne-energie. Het werkstuk getuigt van een visie op de architectuur zoals die in de toekomst eruit zou kunnen zien.

Naast bovengenoemde eerste prijs vindt de jury het werk van vier leerlingen een eervolle vermelding waard. Aangezien de werkstukken gepresenteerd werden zonder nadere toelichting omtrent titel of maker, was het voor de jury gissen naar de eventuele bedoelingen van de leerling. De namen van de makers en de titels zijn achteraf bekend gemaakt.
De tekening van Lisselot Roben (18 jaar, Kennemer Lyceum) getiteld: de 4 dimensies valt op door de verfijnde toepassing van gemengde technieken. Het geheel suggereert een interesse in ecologie of behoud van natuur in de toekomst. De witte omlijnde ruimte doet denken aan een kas, met daarin een groot aantal bomen en struiken. Buiten deze "kas" is het kaler en lijkt het alsof de natuur is aangetast.
Ook waren de juryleden verrast door de foto's van Sara Haay (17 jaar, Sancta Maria) getiteld: kleine doorsneden uit een oneindige ruimte.Zij heeft goed gekeken naar de serie van drie tekeningen van Andriessen, waarin hij de ontwikkeling van het in cultuurbrengen van een planeet laat zien. Deze foto's zijn zorgvuldig afgewerkte fotomontages die een mooi sfeerbeeld neerzetten.
De tekening van Adinda Visser (15 jaar, Vellesan College) , zonder titel, is een uitwerking van een ideale planeet. Het roept een sfeer op van geluk, liefelijkheid en naïviteit. Er zitten elementen in die doen denken aan de Ark van Noach in combinatie met beelden uit andere culturen, zoals de piramidevormige bouwsels in het bos.
En, tot slot, de prachtige lamp van Tom Uitendaal (16 jaar, College Hageveld) getiteld: Silver Light die perfect zou passen in het barokke interieur van Henri Elderson, de reisgenoot van de hoofdpersoon in het boek Eldorica van Jurriaan Andriessen.